Sortowanie wg autorów

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż |

POZOSTAŁE  

 

Sygnatura

Autor

Tytuł

4776

L. Jabłonowski

Pamiętniki

4587

M. Golicka-Jabłońska, M. Jabłoński

Wyspa Sercu Podobna

3336

E. Jabłońska-Deptuła

Trwanie i budowa - H. Koźmiński kapucyn

4891

E. Jabłońska-Deptuła

Przystosowanie i opór (zakony męskie w Królestwie Kongresowym)

5335

Ewa Jabłońska-Deptuła

Trwanie i budowa

3392

G. Martelet SI

Odnaleźć życie pozagrobowe

4598

R. Jabłoński

W podziemiach Warszawy

1511

T. Jabłoński

Żoliborz - piękny brzeg Warszawy

4088

ks. J. Jachimczak CM

Święty Wincenty a Paulo

267

Aleksander Jackiewicz

Spotkanie w Santa Margerita

4488

E. Jackiewiczowa

Pokolenie Teresy

3540

A. Jacovelli

Życie św. Franciszka z Asyżu

5435

J. Juliusz Jadacki

Sławni Wilnianie Filozofowie

690

T. Jadwiga

Zwycięstwo woli

6074

W. Jager OSB

Fala jest morzem (rozmowy o duchowości)

940

B. Jagielski

Mała historia

6026

B. Jagiełło

Pod rządami Sasów

3377

Stanley Jaki

Zbawca nauki

5057

J. Jakowlew

List z wulkanicznej wyspy

3065

Czesław Jakubiec

Stare i Nowe Przymierze

306

ks. C. Jakubiec

Wprowadzenie do ksiąg Starego Testamentu

1905

J.Z. Jakubowski

Zapomniane ogniwo

851

Jan Zygmunt Jakubowski

Poetki Młodej Polski

3229

Zenon Jakubowszczak

Uśmiech słonecznej Zambii

5755

E.O. James

Starożytni bogowie

1200

Borys Jampolski

Trzy wiosny

4233

autor nieznany

Zakony Benedyktyńskie w Polsce

1385

J. Paweł II

Królowa Tatr

1936

J. Paweł II

Stworzeni do miłości - rozmowy z młodymi

2288

J. Paweł II

Nauczanie Papieskie

2403

J. Paweł II

Bulla ogłaszająca 1950-lecie odkupienia

353

Jan Paweł II

Jestem z wami

515

Jan Paweł II

Przekroczyć próg nadziei

739

Jan Paweł II

Anioł Pański z papieżem

901

Jan Paweł II

Jan Paweł II do młodych i o młodych

1193

Jan Paweł II

Polska 1999 - przemówienia i homilie

1797

Jan Paweł II

Encyklika Redemptoris Mater

2104

Jan Paweł II

Encyklika Laborem Excercens

2179

Jan Paweł II

Encyklika Slavorum Apostoli

2250

Jan Paweł II

O cierpieniu

2274

Jan Paweł II

Pokój Tobie Polsko - Druga pielgrzymka J.Pawła II do Ojczyzny

2404

Jan Paweł II

O Bożym Miłosierdziu (Encyklika)

2512

Jan Paweł II

Drogą jest Eucharystia

2658

Jan Paweł II

Nauczanie Papieskie

2675

Jan Paweł II

Encyklika Laborem Excercens (o pracy ludzkiej)

2706

Jan Paweł II

Nauczanie Papieskie

2707

Jan Paweł II

Nauczanie Papieskie

2708

Jan Paweł II

Nauczanie Papieskie

2709

Jan Paweł II

Nauczanie Papieskie

2974

Jan Paweł II

Pokój Tobie, Polsko ojczyzno moja

2976

Jan Paweł II

Ucząc się nowej nadziei ... (1987r)

2977

Jan Paweł II

Do końca ich umiłował (1987r)

3078

Jan Paweł II

Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju

3079

Jan Paweł II

Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju

3220

Jan Paweł II

Wybrane pisma i wypowiedzi do 1979r

3259

Jan Paweł II

Historia jest wspólna

3272

Jan Paweł II

Pielgrzymka do ojczyzny - przemówienia i homilie

3292

Jan Paweł II

Pokój Tobie Polsko!

3298

Jan Paweł II

O cierpieniu

3427

Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać

3438

Jan Paweł II

Pokój Tobie Polsko

3470

Jan Paweł II

Przekroczyć próg nadziei

3481

Jan Paweł II

Encyklika o Duchu św. w życiu Kościoła i świata

3502

Jan Paweł II

Sobór Watykański - Dekret o apostolstwie świeckich; Adhortacja apostolska Christifideles Laici

3516

Jan Paweł II

Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

3535

Jan Paweł II

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

3537

Jan Paweł II

Nauczanie społeczne 1978-1979

3636

Jan Paweł II

Do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie

3654

Jan Paweł II

O życiu zakonnym

3719

Jan Paweł II

Cały Twój - modlitwy i rozważania maryjne

3726

Jan Paweł II

List Apostolski Tertio Millennio Adveniente

3777

Jan Paweł II

Redemptor Hominis ( encyklika)

3784

Jan Paweł II

Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej ( Przemówienia i homilie)

3888

Jan Paweł II

Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki

4097

Jan Paweł II

List J.P. II do kobiet

4098

Jan Paweł II

Encyklika o popieraniu rozwoju ludów

4099

Jan Paweł II

Przemówienie do dzieci i młodzieży1978 -1979

4100

Jan Paweł II

Bulla ogłaszająca jubileusz 1950-lecia odkupienia

4111

Jan Paweł II

Encyklika Do Kapłanów i wiernych w setną rocznicę encykliki Rerum Novarum

4144

Jan Paweł II

Dives in misericordia

4174

Jan Paweł II

List Apostolski Novo Millennio Ineunte

4183

Jan Paweł II

List do osób w podeszłym wieku

4189

Jan Paweł II

Encyklika Sollicitudo Rei Socialis

4195

Jan Paweł II

List do osób w podeszłym wieku

4227

Jan Paweł II

W imię Przenajświętszej Trójcy

4228

Jan Paweł II

List Apostolski Tertio Millennio Adveniente

4235

Jan Paweł II

List do osób w podeszłym wieku

4238

Jan Paweł II

Encyklika Redemptor Hominis

4239

Jan Paweł II

Encyklika Redemptor Hominis

4245

Jan Paweł II

Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela

4251

Jan Paweł II

Encyklika Veritatis Splendor

4257

Jan Paweł II

Adhortacja Pastores dabo vobis

4300

Jan Paweł II

Człowiek niezwykłej wiary

4373

Jan Paweł II

Cały Twój (modlitwy i rozważania Maryjne)

4419

Jan Paweł II

W Brazylii

4420

Jan Paweł II

Na Filipinach i w Japonii

4421

Jan Paweł II

Podróże apostolskie JP II

4423

Jan Paweł II

Przybyłem, spojrzałem, Bóg zwyciężył!

4692

Jan Paweł II

Papieskie przesłania cierpienia

4804

Jan Paweł II

W Austrii i Szwajcarii

4805

Jan Paweł II

W kraju reformacji (RFN)

4806

Jan Paweł II

Encykliki i Adhoracje 1979-1981

4827

Jan Paweł II

Ojczyzna jest naszą matką

4828

Jan Paweł II

List do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku

4830

Jan Paweł II

Adhortacja apostolska o Świętym Józefie

5552

Jan Paweł II

List Apostolski JP II do młodych całego świata

5553

Jan Paweł II

List Apostolski JP II do młodych

5575

Jan Paweł II

Encyklika Redemptoris Mater

5576

Jan Paweł II

Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos

5577

Jan Paweł II

Myśląc Ojczyzna ...

5657

Jan Paweł II

List Apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych

5993

Jan Paweł II

Moc w słabości się doskonali

6008

Jan Paweł II

Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju

6069

Jan Paweł II

Encyklika Evangelium Vitae (o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego)

6073

Jan Paweł II

Przekroczyć próg nadziei

6113

Jan Paweł II

Orędzie Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Pokoju

6126

Jan Paweł II

Orędzie Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Pokoju

1708

Papież J. Paweł II

Przemówienie Jana Pawła II w siedzibie ONZ

2733

Papież Jan Paweł II

Encyklika

3302

S. Scholastyk

Historia Koscioła

1895

W.E. Barrett

Czarnoksiężnik

3486

Z. Kawecki i W. Tyloch

Wybrane problemy religioznawstwa

703

Jan XXIII

Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami

909

Jan XXIII

Dziennik duszy

2668

Jan XXIII

Dziennik duszy

2677

Jan XXIII

Encyklika Pacem in Terris

2686

Jan XXIII

Encyklika Pacem in Terris

2687

Jan XXIII

Encyklika Mater et Magistra

3544

Jan XXIII

Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami ( Pacem in terris)

3602

Jan XXIII

Dziennik duszy

4060

Jan XXIII

Aby byli jedno ...

4261

Jan XXIII

Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami

202

Papież Jan XXIII

Encyklika o pokoju miedzy wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (Pacem in terris)

1707

Papież Jan XXIII

Encyklika

2737

Papież Jan XXIII

Encyklika

5530

Papież Jan XXIII

Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami (PACEM IN TERRIS)

1814

Jan XXII-Paweł VI-Jan Paweł II

Encykliki

3335

ks. A. Janczak SCJ

Różaniec z Pismem Świętym

1624

C. Janczarski

Przygody Tomcia Palucha

5649

C. Janczarski

Niezwykła przygoda kapitana Łukasza w państwie motyli

2430

J. Janicki

Umarłem aby żyć

2430

J. Janicki

Umarłem aby żyć

2430

J. Janicki

Umarłem aby żyć

5893

J. Janicki

Polskie Drogi

5504

J. Janik, P. Lenartowicz SJ

Nauka - Religia - Dzieje

2084

Zbigniew Jankowski

Według Jonasza

2085

Zbigniew Jankowski

Według Jonasza

4078

ks. S.Jankowski SDB

Przewodnik po Ziemi Świętej

1839

J. Janouch

Za Honor i Sławę

1244

Mateusz Jantar

Samotne kruki

1119

H. Januszewska

Broszka van der Manów

2336

bp P. Jarecki

Od rozpaczy do cudu

1652

bp Piotr Jarecki

Okruchy Wielkanocnej Radości

4265

Piotr Jarecki

Chrystus nadzieją przyszłości

2927

Gustaw Jarl

Zagadka Cicero

3918

R. Jarocki

Z Niwki do Genewy

5298

R. Jarocki

Rozmowy z Lorentzem

5979

J. Jaroszyński

Współczesne poglądy na choroby psychiczne

2804

Paweł Jasienica

Polska anarchia

4476

Paweł Jasienica

Dwie drogi

1676

Ignacy Jasieński

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

6201

s. P.A. Jaskulanka USJK

Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu 1939-1945

314

Z. Jasnota

Marysia z II klasy

2462

Z. Jasnota

Matka Teresa z Kalkuty

5646

Z. Jasnota

Józio Przedszkolak

2602

Zofia Jasnota

Marysia z drugiej klasy

2640

Zofia Jasnota

Słoneczny promień

5347

Zofia Jasnota

Pier Giorgio Frassati przyjaciel młodzieży

2574

P. Jasienica

Polska Piastów

868

M. Jastrun

Spotkanie z Salomeą

1746

M. Jastrun

Mickiewicz

1249

Mieczysław Jastrun

Spotkanie z Salomeą

3012

S. Jastrzębski

Zaczęło się pod Arsenałem

1536

W. Jaszczak

Tryptyk Bodzeński

5152

G. Jaszuński

Przebudzenie Afryki

5275

M. Jaworczakowa

Majka z Siwego Brzegu

4721

Marek Jaworski

Październik `56

1897

W. Jażdżyński

Daleko od prawdy

5828

W. Jażdżyński

Ściśle tajne

3563

Jean Vanier

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości

375

Jean Vinatier

Kobieta w Kościele

1263

Jean Vinatier

Kobieta w Kościele

1804

J.H. Jeans

Eos czyli granice astronomii

5572

J.R. Jeffers

Wiersze

297

Szczepan Jeleński

Śladami Pitagorasa rozrywki matematyczne

298

Szczepan Jeleński

Lilavati rozrywki matematyczne

1236

Szczepan Jeleński

Śladami Pitagorasa

671

S. Jeleński

Światła tajemnic

1216

S. Jeleński

Płomienne serca

1008

Cezary Jellenta

Nurty

5289

P. Jerszow

Konik Garbusek

1892

J.J. Jerz

Historia krzepi?

949

o. Jerzy od św. Józefa

Chleb powszedni

949

o. Jerzy od św. Józefa

Chleb powszedni

6092

o. Jerzy od św. Józefa

Chleb powszedni

4129

T. Jeske-Choiński

Tiara i korona

4163

T. Jeske-Choiński

Tiara i korona

5317

T. Jeske-Choiński

Tiara i korona

5318

T.Jeske-Choiński

Tiara i korona

1083

Teodor Jeske-Choiński

Ostatni Rzymianie

2908

Z. Jethon, K. Nowicka

Rozdroża nauki

997

E. Jezierski

Zwycięscy bieguna

997

E. Jezierski

Zwycięscy bieguna

997

E. Jezierski

Zwycięscy bieguna

1036

Edmund Jezierski

Cuda wyspy tajemniczej

1036

Edmund Jezierski

Cuda wyspy tajemniczej

5912

przekład A. Jeziorkowskiego

Pieśń nad pieśniami

1434

ks. M. Jeż

Bądźmy misjonarzami

867

T.T. Jeż

Narzeczona Harambaszy

4349

T.T. Jeż

Rycerz Chrześcijański

310

Teod. Tom. Jeż

Dzieła

1985

Teodor Tomasz Jeż

Narzeczona Harambaszy

1626

Kazimiera Jeżewska

Maciusiowa fujarka

2168

Zofia Jeżewska

Na krańcach czasu

6157

S. Jeżewski

Człowiek bez twarzy

5292

ks. L. Jeżowski

Urbanitas Sacerdo Talis

1690

Lech Jęczmyk

Siedmiu fantastycznych

2363

ks. M. Jędraszewski

Filozofia i modlitwa

4546

ks. Marek Jędraszewski

Obrazki z Pniew

4547

ks. Marek Jędraszewski

Obrazki z Pniew

470

o. Alfons Jędrzejewski

Historia zakonu Paulinów w obrazach na Jasnej Górze

4906

Juan Ramon Jimenez

Srebrzynek i ja

2750

V. Joannes

Refleksje teologiczne o koncelebracji

3638

A. Jochum SVD

Grom na dalekim wschodzie

755

Tomasz Jodełko

Polska Poezja Maryjna

4126

S. Jodłowski, W. Taszycki

Zasady pisowni polskiej i interpunkcji

334

R. Johann

Wiara, nadzieja, miłość

1920

J. John

Mądry Engelbert

3505

brat John z Taize

Ojcze nasz... w Biblii i w życiu

1240

Martin Johnson

Congorilla

5818

J. Jokiel

Udział Polaków w bitwie o Anglię

2014

Edward Le Joly

Wszystko dla Jezusa

3873

J. Jones

Stąd do wieczności

5428

J. Jones

Gwizd

5073

James Jones

Stąd do wieczności

5072

ks. S. Bartynowski TJ

Apologetyka podręczna

2257

H. Jongen

Tajemnica Fatimy

5607

H. Jongen

Tajemnica Fatimy

23

Johannes Jorgensen

Pielgrzymki Franciszkańskie

1309

F. Jovine

Ziemie Sacramento

2080

Maria Józefacka

Adwent

2081

Maria Józefacka

Adwent

2082

Maria Józefacka

Adwent

331

M. Józefowicz

Przedziwne wędrówki Hacusia

1692

Mieczysław Juchniewicz

Polacy w Europejskim Ruchu Oporu

2514

Emmanuel Jungclaussen

Modlić się ze św. Franciszkiem z Asyżu

341

W. Junger

Walka o kauczuk

4173

A. Jurczak

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. W. a Paulo

5752

O. Jurewicz, L. Winniczuk

Starożytni Grecy i Rzymianie

4429

T. Jurga

Obrona Polski 1939

5426

T. Jurga

Obrona Polski 1939

1293

I. Jurgielewicz

Niespokojne godziny

1849

I. Jurgielewiczowa

Ten obcy

2334

I. Jurgielewiczowa

Wszystko inaczej

5793

I. Jurgielewiczowa

Strategia czekania

1076

Irena Jurgielewiczowa

Niespokojne godziny

4361

S. Jurkowski

Wysokie lato

5958

S. Jurkowski

Zagrożenie - poezje

5968

S. Jurkowski

Wysokie lato